Szomorú, hogy még mindig tart a pandémia, mely azt követelte a Kantátikától ez évben, hogy még a járvány kitörése előtt ütemezett és lekötött 14 fellépését és 5 koncertjét kényszerüljön elhalasztani.
A „nyári szünet” elteltével reménykedtünk a folytatásban, de újra a korlátozás jött, nem az „újraindítás”.
A jövő évben -2021-ben immár 24 éves – Kantátika Férfikar azt reméli, hogy ha tavasszal nem is, de nyáron, vagy legkésőbb az év végén újra koncertezhet Önöknek.

Addig is, ezúton kívánunk Mindannyiuknak békés karácsonyt és örömteli új esztendőt.

Figyelemmel a kialakult állapotra, a kijárási korlátozást a Kantátika is komolyan veszi, ezért határozatlan időre a heti rendszerességű
próbáit felfüggeszteni -, fellépéseit, koncertjeit lemondani kényszerül.

A járvány elmúltával és a korlátozások megszűntével jön az „újraindítás” !

Galéria: img_2621-2 A gyászoló család felkérésére, szomorúan vettünk részt és közreműködtünk a Dunavarsányi Temetőben volt ravatalánál, ahol Henry Purcell: Sárga levél c. dalát énekeltük, valamint azt követően a helyi Rk. Templomban megtartott gyászmisén.
Ott Könözsi László saját szerzeményét, a „Temetési ének” c. művét adtuk elő, Czifra Orsolya vezényletével.
Mindkét szertartást Dr. Szederkényi Károly Miklós, a Budapest-Gazdagréti Szt. Angyalok Plébánia c. prépostja, esperes plébánosa celebrálta.
Laci Bácsi !
Zenészi és zenetanári tevékenységed mindig is csodálattal töltött el minket, fellépéseink során sokszor Neked akartunk megfelelni, mely az utóbbi években már sikerült is. Közös, együtt tartott koncertjeinket nem felejtve, nagy szeretettel gondolunk Rád ! Búcsúzunk Tőled, Isten Veled !
Galéria: img_2621-2 A város polgármesterének felkérésére vettünk részt a Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezésre került ünnepi műsorban, ahol képzőművészeti kiállítás megnyitója, valamint egy ifjúsági színjátszó társulat előadását követően léptünk színpadra.
Műsorunkban természetesen magyar szerzők – Bartók, Kodály, Farkas Ferenc és Gárdonyi Zoltán műveit, feldolgozásait hallhatták.
Ezt követően hangzott el Gergőné Varga Tünde polgármester asszony ünnepi megemlékezése, melynek végén hosszasan méltatta a hamarosan 23 éves kórusunkat, – ezzel nagy meglepetést okozva nekünk – hiszen az önkormányzat a város kulturális életében végzett kiemelkedő munkájáért a Kantátika Férfikarnak a „Dunavarsány Kultúrájáért” díjat és oklevelet adományozta.
A kitüntetést nagy örömmel vettük át, mely elismerés arra késztet minket, hogy a jövőben még odaadóbban, még színvonalasabban végezzük „feladatunkat”.
Köszönjük !

Ez évben már ötödik alkalommal tarthattunk Karácsonyi koncertet a templom kiváló akusztikájú falai között.
Most is, mint az előző alkalmakkor, hangszeres vendéget kértünk fel Bálint Bernadett fuvolaművész személyében, aki részben ellátta kórusunk kíséretét, valamint önállóan előadott művekkel is gazdagította hangversenyünket, melyek mellé karnagyunk, Gémesi Boglárka zongorázott.
Műsorunkon a középkortól a XIX. századig bezáróan született, latin-, német- és magyar nyelvű adventi-, és karácsonyi művekből álló, többszólamú dalok hangzottak el, az előzőekben említett fuvola- és zongora kísérettel.
A „telt házas” hangverseny zárását követően a kórus szponzorai terített asztallal kedveskedtek a fellépőknek.

A Kantátika Férfikar áldott Karácsonyt, és sikeres, boldog új évet kíván minden kedves zenekedvelő szimpatizánsának.

A délelőtti koncertünket követően kora-este is „színpadra kellett lépnünk” a helyi városi rendezvényen.
A zenés-táncos műsorban a zeneiskola hangszeres növendékei, a Mollissima Nőikar és a Népdalkör mellett mi, az Adventi és karácsonyi dalokból álló műsorunkból csak „rövid-programot” adtuk elő az egy-egy fellépőre biztosított időkeret miatt.
Sikerünk így sem maradt el.

Galéria: img_2621-2 Már több, mint három éve közreműködünk a Rókus Kápolna Szentmiséinek liturgiájában, így Adventi koncertet is harmadszor adhattunk.
Örömünkre szolgált, hogy a szertartás végeztével a templomot elhagyó (vasárnapi ebédet főzni igyekvő háziasszonyok) hívők helyére „új rajongók” érkeztek a padsorokba. Úgy látszik, hogy a Rókusban is érdemes fellépéseinket reklámozandó plakátot kihelyezni.
Műsorunkban karnagyunk, Gémesi Boglárka azon a „hordozható” digitális zongorán kísért minket, melyet az elmúlt időszak nyertes pályázatai kapcsán vásároltunk.

Egyik támogatónk hívta fel a kórház vezetésének figyelmét a Kantátika Férfikarra, melynek kapcsán meghívást is nyertünk az intézmény adventi ünnepségének műsorába, egy önálló koncertre.
A kórház orvos-igazgatójának köszöntője és megnyitója után adtuk elő az idei adventi-, és karácsonyi művekből álló műsorunkat, melyben latin, német és magyar nyelvű dalainkkal fokozhattuk a megjelentek Karácsonyra való felkészülésének meghittségét.
A „fehér-köpenyes publikum” tetszésnyilvánító tapsát Igazgató Úr köszönete és kórusunkat méltató szavai követték.

Immár hagyományosan közreműködünk ezen a napon a kápolna karzatán, ahol a kántor orgonajátékát kiegészítve színesítjük a liturgiát.
Tekintve, hogy az ilyenkor aktuális „temető járat” miatt hét kórustársunk utazott az ország különböző részeire, így szerény létszámmal, amolyan „Kantátika Kamarakórus” -ként szerepeltünk.

Az idei „Szüreti Napok” a Gemmingennel való testvérvárosi kapcsolat 20 éves évfordulója megünneplésének második felvonásaként is tartatott, tekintve, hogy áprilisban Németországban fogadták a dunavarsányi delegációt, köztük a Kantátika Férfikart is.
A mostani ceremónia a Nagyvarsányon, a Tsz-iroda helyén lévő Szabadidőközpont avatásával kezdődött, majd onnét a lovasok és díszes lovaskocsik felvonulásával folytatódott a Művelődési Ház udvarán álló sátorig.
Az itt lévő nagyszínpad „kulturális műsora” egyik előadója volt a Kantátika is, ahol vidám bordalokkal, köztük több német nyelvűvel szórakoztattuk a nemzetközi nagyérdeműt. Sikerünk nem volt kérdéses !
A másnapi ökumenikus Istentiszteleten a Kantátika Férfikar „játszotta” a kántor szerepét. Katolikus dalt latin nyelven, reformátust magyarul, evangélikust pedig németül énekeltünk, tisztelegve vendégeink előtt.
Gemmingen polgármestere a rendezvény végén külön méltatta kórusunkat, és köszönte meg többszöri közreműködésünket.