admin

 

Hamarosan közzétesszük 2020-as tervezett fellépéseink listáját. 

Kellemes Karácsonyt és Boldog Új évet kívánunk.

Ez évben már ötödik alkalommal tarthattunk Karácsonyi koncertet a templom kiváló akusztikájú falai között.
Most is, mint az előző alkalmakkor, hangszeres vendéget kértünk fel Bálint Bernadett fuvolaművész személyében, aki részben ellátta kórusunk kíséretét, valamint önállóan előadott művekkel is gazdagította hangversenyünket, melyek mellé karnagyunk, Gémesi Boglárka zongorázott.
Műsorunkon a középkortól a XIX. századig bezáróan született, latin-, német- és magyar nyelvű adventi-, és karácsonyi művekből álló, többszólamú dalok hangzottak el, az előzőekben említett fuvola- és zongora kísérettel.
A „telt házas” hangverseny zárását követően a kórus szponzorai terített asztallal kedveskedtek a fellépőknek.

A Kantátika Férfikar áldott Karácsonyt, és sikeres, boldog új évet kíván minden kedves zenekedvelő szimpatizánsának.

A délelőtti koncertünket követően kora-este is „színpadra kellett lépnünk” a helyi városi rendezvényen.
A zenés-táncos műsorban a zeneiskola hangszeres növendékei, a Mollissima Nőikar és a Népdalkör mellett mi, az Adventi és karácsonyi dalokból álló műsorunkból csak „rövid-programot” adtuk elő az egy-egy fellépőre biztosított időkeret miatt.
Sikerünk így sem maradt el.

Galéria: img_2621-2 Már több, mint három éve közreműködünk a Rókus Kápolna Szentmiséinek liturgiájában, így Adventi koncertet is harmadszor adhattunk.
Örömünkre szolgált, hogy a szertartás végeztével a templomot elhagyó (vasárnapi ebédet főzni igyekvő háziasszonyok) hívők helyére „új rajongók” érkeztek a padsorokba. Úgy látszik, hogy a Rókusban is érdemes fellépéseinket reklámozandó plakátot kihelyezni.
Műsorunkban karnagyunk, Gémesi Boglárka azon a „hordozható” digitális zongorán kísért minket, melyet az elmúlt időszak nyertes pályázatai kapcsán vásároltunk.

Egyik támogatónk hívta fel a kórház vezetésének figyelmét a Kantátika Férfikarra, melynek kapcsán meghívást is nyertünk az intézmény adventi ünnepségének műsorába, egy önálló koncertre.
A kórház orvos-igazgatójának köszöntője és megnyitója után adtuk elő az idei adventi-, és karácsonyi művekből álló műsorunkat, melyben latin, német és magyar nyelvű dalainkkal fokozhattuk a megjelentek Karácsonyra való felkészülésének meghittségét.
A „fehér-köpenyes publikum” tetszésnyilvánító tapsát Igazgató Úr köszönete és kórusunkat méltató szavai követték.

Immár hagyományosan közreműködünk ezen a napon a kápolna karzatán, ahol a kántor orgonajátékát kiegészítve színesítjük a liturgiát.
Tekintve, hogy az ilyenkor aktuális „temető járat” miatt hét kórustársunk utazott az ország különböző részeire, így szerény létszámmal, amolyan „Kantátika Kamarakórus” -ként szerepeltünk.

Az idei „Szüreti Napok” a Gemmingennel való testvérvárosi kapcsolat 20 éves évfordulója megünneplésének második felvonásaként is tartatott, tekintve, hogy áprilisban Németországban fogadták a dunavarsányi delegációt, köztük a Kantátika Férfikart is.
A mostani ceremónia a Nagyvarsányon, a Tsz-iroda helyén lévő Szabadidőközpont avatásával kezdődött, majd onnét a lovasok és díszes lovaskocsik felvonulásával folytatódott a Művelődési Ház udvarán álló sátorig.
Az itt lévő nagyszínpad „kulturális műsora” egyik előadója volt a Kantátika is, ahol vidám bordalokkal, köztük több német nyelvűvel szórakoztattuk a nemzetközi nagyérdeműt. Sikerünk nem volt kérdéses !
A másnapi ökumenikus Istentiszteleten a Kantátika Férfikar „játszotta” a kántor szerepét. Katolikus dalt latin nyelven, reformátust magyarul, evangélikust pedig németül énekeltünk, tisztelegve vendégeink előtt.
Gemmingen polgármestere a rendezvény végén külön méltatta kórusunkat, és köszönte meg többszöri közreműködésünket.

Rókus napján vettünk részt a templom kiemelt jelentőségű miséjének liturgiájában, melyen István Atya, szentbeszédében bemutatta és méltatta a templom névadójának, Szt. Rókusnak életét és gyógyító tevékenységét.
E jeles eseményen – a templom búcsúján – mi már harmadik alkalommal énekelhettünk egyházi dalainkból.
Ezúttal a külföldön lévő Gémesi Boglárka helyett kolléganője, Dorner Ottília vezényelt és kísért zongorán bennünket.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a közelmúltban Nagyvázsonyban megismert egyik „rajongónk” itt is meghallgatott minket. Köszönjük Kata !

Galéria: img_2621-2 A tavalyi „ részvételünk és fellépéseink ellenére „ az idei évben is meghívást kaptunk e négynapos fesztiválra.
A Kantátika Férfikart a Kárpát-medence különböző országaiból érkezett delegációkkal együtt, országgyűlési képviselő jelenlétében fogadták és köszöntötték nagy szeretettel e péntek, késő-délutáni, beöltözött hagyományőrzők és lovasok részvétele melletti ceremónián, ahol kórusunk a „ Kárpát-medencei Kinizsi Szövetség” zászlaját és emlék-plakettjét is megkapta, természetesen az évenkénti közreműködés igényének tolmácsolása mellett.
Az ott töltött hétvége péntek estéjén a közösségi ház színpadán „mutattuk meg magunkat”, szombaton este pedig a Várbál-on szórakoztattuk a közönséget a helyi Férfi Dalárda társaságában.
Vasárnap délelőtt a Szt. Ilona Rk. Templom miséjének liturgiájában énekeltünk latin nyelvű műveket, sikerünk így egyházi berkekben és a hívők között is kiemelkedő volt.
Megjegyzendő, hogy pénteken még karnagyunk, Gémesi Boglárka dirigálta kórusunkat, de az ö következő napokbéli elfoglaltsága miatt a továbbiakban kolléganői, Suba Dorottya, valamint Szklenár Roberta vezényelt bennünket.
Galéria: img_2621-2 A Halásztelki Zenebarátok Egyesülete és a szintén helyi Bel Canto Kamarakórus kétévente szervez a környékbeli együttesek részvételével kórustalálkozót, melyre öt fellépő énekkar társaságában a Kantátika Férfikar is meghívást nyert..
A gyönyörűen felújított kastély csodálatos akusztikájú nagytermében XX. századi magyar szerzők népdalfeldolgozásait tűztük műsorra és adtuk elő sikeresen.
Blokkunk végén egy erdélyi népdal következett, melynek refrénjében – karvezetőnk, Gémesi Boglárka – a közönséget is megénekeltette.