Mollissima Nőikar 20 éves jubileumi koncertje – Dunavarsány, Művelődési Ház 2021. 09. 05.

Galéria: img_2621-2 Kedves meghívásnak tettünk eleget és örömmel vettünk részt e jubileumon, hiszen Dunavarsányon karéneklésben kórusunk mellett a Mollissima képviseli a gyengébb nemet.
Az elmúlt időben gyakran koncerteztünk együtt, mert minden jelentősebb rendezvényre mindkettőnket meghívtak, valamint egymás koncertjein, jubileumain való kölcsönös közreműködés is nélkülözhetetlennek mutatkozott.
Igy volt ez most is, ahol a Kantátika blokkját követően, a jóhangulatú hangverseny zárószámaként, közösen adtuk elő Halmos László: Minden földek c. kórusművét.
Köszönjük a meghívást !
A 20 éves „születésnapjukhoz” a jubilálóknak és karvezetőjüknek, Takács Editnek ezúton is szívből gratulálunk !

Kantátika Családi Nap – Délegyháza, Szűcs-tanya 2021.08.20.

Galéria: img_2621-2 Az évek óta megtartott családi nap egy olyan esemény, melyen a házastársak, gyerekek, sőt unokák is várakozással és nagy örömmel vesznek részt.
A sportprogramokon ( tenisz, asztaltenisz, quad, crossmotor) kívül, egyben amolyan „gasztro-fesztivál” is, mivel az ottani bográcsos – tárcsás sütés-főzés termékei mellé a feleségek otthonról hozott, erre az alkalomra készített süteményei is asztalra kerülnek.
Nem csoda hát, ha ez a nap a kikapcsolódásról és lazulásról szól.
A 40 főt meghaladó létszámú rendezvény jövő évi megismétlésére, már most meghívást kaptunk.
Úgy néz ki, hogy elmegyünk !

VI. Hazajáró Napok – Nagyvázsony, Rendezvény Központ 2021. 08.13-15.

Galéria: img_2621-2 Harmadszor kaptunk meghívást e hagyományos nagyvázsonyi „fesztiválra”, mely megtiszteltetés nekünk és mindig nagy örömmel készülünk rá.
Tekintve, hogy a Kinizsi Vár bővítés-felújítási munkái még tartanak és az egész zárt munkaterületnek minősül, ezért a közeli Reményik Antal Rendezvényház színpada adta a kulturális előadások helyszínét.
A sűrű, főként hagyományőrző programok közepette, először péntek este, a résztvevők közös vacsorája előtt énekeltünk, majd szombaton a Kárpát-medencei Kinizsi Szövetség esti bálját megelőzően léptünk színpadra – a már „megszokott” sikerrel.
Vasárnap a nagyvázsonyi Szt. Ilona Rk. templom délelőtti miséjének liturgiáját is színesíthettük énekünkkel, mely megkoronázta ottani közreműködésünket.

Délegyházi Napok – Délegyháza, Nagyszínpad 2021. 06.19.

Épphogy letettük a maszkot és újraterveztünk, máris fellépésre invitáltak a – már rendszeres részvételünkkel megtartott – Délegyházi Napok színpadára.
Repertoárunkból választva, a kitüntetések átadását követő műsorunkkal most is megörvendeztettük a publikumot.

„Újraindítás” – Dunavarsány, Kantátika edzőterem 2021.06.07.

A járvány visszaszorultával, ill. a korlátozó intézkedések megszűntével újra együtt a Kantátika.
Hiányzott a közös éneklés, a fellépések, no meg az együttlét, hiszen a Kantátika Férfikar nem csak egy kórus. Egy egységes csapat, egy baráti kör.
A hosszú kényszerszünetet követően „lassú bemelegítéssel” kezdtünk és készültünk az előttünk álló kihívásokra.

Közlemény

Szomorú, hogy még mindig tart a pandémia, mely azt követelte a Kantátikától ez évben, hogy még a járvány kitörése előtt ütemezett és lekötött 14 fellépését és 5 koncertjét kényszerüljön elhalasztani.
A „nyári szünet” elteltével reménykedtünk a folytatásban, de újra a korlátozás jött, nem az „újraindítás”.
A jövő évben -2021-ben immár 24 éves – Kantátika Férfikar azt reméli, hogy ha tavasszal nem is, de nyáron, vagy legkésőbb az év végén újra koncertezhet Önöknek.

Addig is, ezúton kívánunk Mindannyiuknak békés karácsonyt és örömteli új esztendőt.

Veszélyhelyzet!

Figyelemmel a kialakult állapotra, a kijárási korlátozást a Kantátika is komolyan veszi, ezért határozatlan időre a heti rendszerességű
próbáit felfüggeszteni -, fellépéseit, koncertjeit lemondani kényszerül.

A járvány elmúltával és a korlátozások megszűntével jön az „újraindítás” !

Könözsi László Tanár Úr gyász-szertartása – Dunavarsány 2020.02.04.

Galéria: img_2621-2 A gyászoló család felkérésére, szomorúan vettünk részt és közreműködtünk a Dunavarsányi Temetőben volt ravatalánál, ahol Henry Purcell: Sárga levél c. dalát énekeltük, valamint azt követően a helyi Rk. Templomban megtartott gyászmisén.
Ott Könözsi László saját szerzeményét, a „Temetési ének” c. művét adtuk elő, Czifra Orsolya vezényletével.
Mindkét szertartást Dr. Szederkényi Károly Miklós, a Budapest-Gazdagréti Szt. Angyalok Plébánia c. prépostja, esperes plébánosa celebrálta.
Laci Bácsi !
Zenészi és zenetanári tevékenységed mindig is csodálattal töltött el minket, fellépéseink során sokszor Neked akartunk megfelelni, mely az utóbbi években már sikerült is. Közös, együtt tartott koncertjeinket nem felejtve, nagy szeretettel gondolunk Rád ! Búcsúzunk Tőled, Isten Veled !

Magyar Kultúra Napja – Dunavarsány, Művelődési Központ 2020.01.22.

Galéria: img_2621-2 A város polgármesterének felkérésére vettünk részt a Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezésre került ünnepi műsorban, ahol képzőművészeti kiállítás megnyitója, valamint egy ifjúsági színjátszó társulat előadását követően léptünk színpadra.
Műsorunkban természetesen magyar szerzők – Bartók, Kodály, Farkas Ferenc és Gárdonyi Zoltán műveit, feldolgozásait hallhatták.
Ezt követően hangzott el Gergőné Varga Tünde polgármester asszony ünnepi megemlékezése, melynek végén hosszasan méltatta a hamarosan 23 éves kórusunkat, – ezzel nagy meglepetést okozva nekünk – hiszen az önkormányzat a város kulturális életében végzett kiemelkedő munkájáért a Kantátika Férfikarnak a „Dunavarsány Kultúrájáért” díjat és oklevelet adományozta.
A kitüntetést nagy örömmel vettük át, mely elismerés arra késztet minket, hogy a jövőben még odaadóbban, még színvonalasabban végezzük „feladatunkat”.
Köszönjük !

Karácsonyi koncert – Dunavarsány, Rk. Templom 2019.12.21.

Ez évben már ötödik alkalommal tarthattunk Karácsonyi koncertet a templom kiváló akusztikájú falai között.
Most is, mint az előző alkalmakkor, hangszeres vendéget kértünk fel Bálint Bernadett fuvolaművész személyében, aki részben ellátta kórusunk kíséretét, valamint önállóan előadott művekkel is gazdagította hangversenyünket, melyek mellé karnagyunk, Gémesi Boglárka zongorázott.
Műsorunkon a középkortól a XIX. századig bezáróan született, latin-, német- és magyar nyelvű adventi-, és karácsonyi művekből álló, többszólamú dalok hangzottak el, az előzőekben említett fuvola- és zongora kísérettel.
A „telt házas” hangverseny zárását követően a kórus szponzorai terített asztallal kedveskedtek a fellépőknek.

A Kantátika Férfikar áldott Karácsonyt, és sikeres, boldog új évet kíván minden kedves zenekedvelő szimpatizánsának.

2 / 15 oldal

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén